Dnes je štvrtok, 30.jún 2022, meniny má: Melánia
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Dieťa dostane na voľnočasové aktivity mesačne 60 eur

máj 24, 2022 - 22:03
Každý mesiac má dieťa vo veku päť až 18 rokov získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 60 eur. Dostať ich má na konto, ktoré zriadi Finančné riaditeľstvo SR. Vyplýva to zo zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý dnes parlament schválil 83 hlasmi zo 131 prítomných. Služby deťom majú začať fungovať od začiatku budúceho roka.
Foto: 

Cieľom zákona je finančná podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry tak, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí. Ministerstvo financií uviedlo, že príspevok môže byť použitý len na úhradu voľnočasových aktivít, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rezort školstva pre aktivity v oblasti vzdelávania a športu a rezort kultúry pre aktivity v oblasti kultúry. Obidva rezorty po predchádzajúcej dohode s ministerstvom financií dostanú kompetenciu stanoviť maximálnu výšku príspevku na jednotlivé voľnočasové aktivity. Zároveň ministerstvo financií bude môcť podzákonným právnym predpisom ustanoviť inú regionálnu výšku príspevku. Kontrola dodržiavania povinností pri poskytovaní voľnočasových aktivít bude v kompetencií daňového úradu.

Platiteľ, teda Finančné riaditeľstvo SR, po zriadení konta vytvorí jedinečný identifikátor dieťaťa, ktorý prostredníctvom mobilnej alebo webovej aplikácie sprístupní vo forme QR kódu. Osobe, ktorej sa vypláca prídavok na dieťa, doručí platiteľ prihlasovacie údaje a heslo. Objednať voľnočasovú aktivitu bude možné výlučne prostredníctvom aplikácie. Ak oprávnená osoba nedisponuje technickým zariadením alebo prístupom na internet, môže sa do aplikácie prihlásiť aj na obecnom úrade.

Objednanie voľnočasovej aktivity poskytovateľ potvrdí alebo odmietne v lehote piatich pracovných dní od jej objednania. Ak tak neurobí, služba sa považuje za neobjednanú. Účasť alebo neúčasť dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej ukončenie vyznačí prostredníctvom aplikácie osoba, ktorá je fyzicky prítomná na voľnočasovej aktivite s dieťaťom a osoba priamo vykonávajúca túto aktivitu s dieťaťom. Napríklad tréner alebo lektor. Podľa prijatého zákona sa príspevok na financovanie voľnočasových aktivít nebude považovať za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.

- - Inzercia - -